THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 

 

 

 

Ông  Y'Sơi  Mlô

Chủ tịch Hội đồng nhân dân

 

 

 

Bà Nguyễn Ngọc Kiều Hoa

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân

 

 

 

Các ban thuộc Hội đồng nhân dân:

1. Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội: Bà Phan Thị Bình

2. Trưởng ban Ban Pháp chế:  Bà H Mac Buôn Krông

    ​

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG THỐNG NHẤT

Cơ quan chủ quản: Ủy Ban nhân dân phường Thống Nhất. Trụ sở: 38 Lương Định Của - phường Thống Nhất - thị xã Buôn Hồ - tỉnh Đăk Lăk

Cơ quan thường trực: Ban biên tập Cổng thông tin điện tử phường Thống Nhất

Trưởng Ban biên tập: Đinh Quốc Hùng - Chủ tịch UBND phường, Phó Ban biên tập: Bùi Đức Bắc - Công chức Văn hóa - Xã hội

Email: ubndphuongthongnhat.buonho@daklak.gov.vn

Thực hiện bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk