PHƯỜNG THỐNG NHẤT XÂY DỰNG, THỰC HIỆN HƯƠNG ƯỚC, QUY ƯỚC THEO QUYẾT ĐỊNH 22/2018/QĐ-TTg, NGÀY 08/5/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (30/05/2019, 14:19)

Tạm dừng thực hiện hương ước tại các Tổ dân phố, Buôn trên địa bàn phường Thống Nhất.

Căn cứ Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg, ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước;

Căn cứ kế hoạch số 114/KH – UBND, ngày 11/10/2018 của UBND thị xã Buôn Hồ về việc triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTG ngày 08/5/2018 của Thủ tướng chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn thị xã Buôn Hồ;

Thực hiện Kế hoạch số 51/KH-UBND, ngày 17/10/2018 của UBND phường Thống Nhất về việc triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn phường Thống Nhất;

Sau khi tiến hành rà soát các bản Hương ước của các Tổ dân phố, Buôn trên địa bàn phường Thống Nhất đã được UBND thị xã Buôn Hồ phê duyệt năm 2010 để đối chiếu theo các quy định tại Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg, ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Ủy ban nhân dân phường nhận thấy có một số nội dung không còn phù hợp với tình hình hiện nay, cần phải bỏ ra khỏi các bản Hương ước quy ước để đúng với quy định của pháp luật, cụ thể như sau:

- “Thực hiện mỗi cặp vợ chồng có một hoặc hai con, khuyến khích phụ nữ sinh con trong độ tuổi từ 22 đến 35 tuổi, khoảng cách giữa các lần sinh từ 3 đến 5 năm”; “Trẻ em sinh ra phải được khai sinh trong thời hạn 15 ngày”.

Các nội dung này không đúng với quy định của pháp luật và chính sách dân số hiện nay nên cần phải bỏ ra khỏi các bản hương ước.

- “Quy định về việc cưới hỏi:… Nam 20 tuổi trở lên, Nữ 18 tuổi trở lên mới được kết hôn”; “Quy định về việc tang: Khi có người chết thì người thân thích trong gia đình phải đăng ký khai tử tại Ủy ban nhân dân phường trong thời gian 48 giờ”.

Các nội dung này không đúng với quy định của pháp luật hiện nay nên cần phải bỏ ra khỏi các bản hương ước.

Hiên nay các nội dung trên thực hiện theo Luật Hôn nhân và gia đình 2014; Luật Hộ tịch năm 2014; Thông tư 04/2011/TT-BVHTTDL, ngày 21/1/2011; Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 của UBND tỉnh Đăk Lăk. Vì vậy để tránh trùng lặp các quy định của pháp luật nội dung này không cần đưa vào hương ước, quy ước.

- Các quy định về Luật giao thông đường bộ (Điều 20 của các bản Hương ước) thực hiện theo đúng quy định pháp luật, không cần đưa vào hương ước để tránh trùng lặp.

- Trong đa số các Điều của các bản Hương ước đều có quy định: hình thức xử lý vi phạm mức phạt tiền từ 50.000đ đến 100.000đ (theo khoản 5, điều 4, Quyết định 22/2018, ngày 8/5/2018 quy định “Không đặt ra các khoản phí, lệ phí, phạt tiền, phạt vật chất” tại các hương ước, quy ước).

Từ những nội dung trên, căn cứ theo Điều 10, Quyết định số 22/2018/QĐ-TTG ngày 08/5/2018 của Thủ tướng chính phủ. UBND phường Thống Nhất đã lập tờ trình đề nghị UBND thị xã Buôn Hồ ra quyết định tạm dừng thực hiện hương ước các Tổ dân phố, Buôn trên địa bàn phường đã được phê duyệt năm 2010.

Sau khi có Quyết định của UBND thị xã, UBND phường sẽ triển khai đến Ban tự quản các Tổ dân phố, Buôn tiến hành sửa đổi, bổ sung, thay thế các nội dung mới phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

Bùi Đức Bắc

    ​

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG THỐNG NHẤT

Cơ quan chủ quản: Ủy Ban nhân dân phường Thống Nhất. Trụ sở: 38 Lương Định Của - phường Thống Nhất - thị xã Buôn Hồ - tỉnh Đăk Lăk

Cơ quan thường trực: Ban biên tập Cổng thông tin điện tử phường Thống Nhất

Trưởng Ban biên tập: Đinh Quốc Hùng - Chủ tịch UBND phường, Phó Ban biên tập: Bùi Đức Bắc - Công chức Văn hóa - Xã hội

Email: ubndphuongthongnhat.buonho@daklak.gov.vn

Thực hiện bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk